Dieta.ge
მომხმარებლის სახელი: პაროლი: რეგისტრაცია
სტატისტიკა
  • - რეგისტრირებულია 18887 მომხმარებელი
  • - ბაზაშია 110385 კომენტარი 235 დიეტაზე
ბოლო კომენტარები
Home
 
 
ნანახია 24814-ჯერ
მსგავსი დიეტები:
1. 500გ იუგურტი გადაინაწილეთ მთელი დღის განმავლობაში (შეიძლება უშაქრო ყავის დალევაც)
2. იგივე
3. იგივე

იკლებთ მინიმუმ 3 კილოს გარანტირებულად.

დიეტის 3 დღეზე მეტ ხანს გაგრძელება არ შეილება...

ketty
ნანახია 24814-ჯერ
 

კომენტარის დამატება:

კომენტარის დასამატებლად უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია და შემოხვიდეთ სისტემაში.
 

კომენტარები(19):

24.12.13 04:54rap>04.10.14 09:42 22.11.13 14:43rap>04.10.14 09:42 <2r> 3 06:11rap>04.10.14 09:42 24.12.10 23:53rap>04.10.14 09:42 23.09.10 21:03rap>04.10.14 09:42 23.09.10 19:51rap>04.10.14 09:42 03.08.10 19:50rap>04.10.14 09:42 16.06.10 13:1wrap>04.10.14 09:42 > 05.10 18:31rap>04.10.14 09:42 14. td n55">p>04.10.14 09:42 14.<8.09 23:10rap>04.10.14 09:42 14.<8.09 22:00rap>04.10.14 09:42 11.<8.09 00:37rap>04.10.14 09:42 07.<8.09 16:08rap>04.10.14 09:42 21.<7.09 13:54rap>04.10.14 09:42 <7.06.09 22:0wrap>25.02.15 15:09
25.02.15 15:09 lalikoo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008450267907 აქ დამამატეთ და გავამხნევოთ ერთმანეთი დიეტური ბლოგია
31.01.15 07:56 nona1987
და ეს მართალიაა
04.10.14 09:42 ნატა8141
იშოვე ფული მარტივად,გ2lspan=2 claxt">იშნაo d:#nurბgif" wid_9:#nurბo/a> eიame> კლავიმხლეთ რ7" >ცმას: იame> 1) კლეი მრმხლეის 2) ლიდან გაიაროთ რეგისს: კლეი მრმрегистрация-ის, РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ href="ი მამხng:2px;">ნ გარეე ის: Ваш статус-აo -weight: მმოხვsubmit господинლეგი) მგ Имя ding="ი ">4 დებლის , Фамилия ding="ი ">4 დს სა, E->[sa ding="ი ">4 დთ სის , Пароль ding name=username> , Повторите dingt-weight:v> კუთing name=username> .. მგ ს სი ბიმподтвердитьიame> :2px;"ლკიtom:5px;იელი დს გეამატ>4 დმაინგგЛИЧНЫЙ КАБИНЕТიame> 3) ომე wid_9:#nurერაგრძლიდდი ს რიშოვ:#nurბo/a> >გ? იame> dingი " ს სერაგთ bsp; > > ინქრო ვი">4 დi=19">ი2lspan288">nin ბო >4ძლნეის, „Биржеваяплощадка“ href="ი მამხ#nurბo/aმ არირაშია >4 დმაინᒃიიშამხsername>v> ) იame> კი არ,ია4 დია > ნᒃიომ ხნლოსს 3 :#nurბo/a/aასია ადილეთ რა>4 დდme=use9" >მიმ„НАЧАТЬ“, ომ ი ბიმხ4, a namრთვ (შეიa name="5რე რეე, a href="ლეაიეტის ბდმაინკლე>4, კლე იინაერ"? ვლ 3 :#nurბo/a/aასია ღრა>4 „далее“, ომ ი ბიმხ4:5px;, „АКТИВАЦИЯ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА“ href="ი მამხ:#nurბo/a/aასია კ27">[bec, a href="ლე:5px; გიკლef="ი მამხ:#nეეშთ,კლa> მგ >4 დ ი ბიმხრა>4 „подтвердить“.. 4 დია >4ძლნეის „Вернутсяк списку доступныхплощадок“ hrენტაnbsp;? მომიმამას სერაგთ bsვე
ენტა;? მჩ ">4 4დია >
4ძლნეიმა;? ჩი ">4გი>4არref=">

იი,lass="textt:v> ელ;? ჩი ">4გლე, a href=";? გსირref=">

textt:19">იtextp; >მიცლითაეორ"? 00">ნეიame> 5)ref="ორ t:19">ია თო᜔ზელი დ27">[beco;? ? თო᜔ზელი დ27">[beco;? ype=submit ში (შლე a href="=submit ype=subma href="9">ია 100$იame> „ЛИЧНЫЙ СЧЕТ“ hrენი მამხომენრა>4 ЗАКАЗАТЬ,დ ი ბიმხ4, Номер счета-ძლნეიმა ი ბიმ„изменить“ ინᒃიომ ი მრმხნ გარეე ის, Новый способ оплаты-აo -weigგ ვჩლეᒃიო19">იtextერf="=s,;? გ9">დაი VISA- დირეთი,lНомер счета-აo -wse9" >მმხᚃარტაი დიერეთი დref="ლი 3 კო ი ბიმხრა>4 ПОДТВЕРДИТЬ,დt:v> ელა მგ ="ი "ᒃიa href="?>მიცლითაო᜔ზჃიame> 6) ამხ..დᔘ"?>მაი (ში,დt: ="ი "ენი შნტა=subma ypთ რგარაშოვე მომხ(ში,დref="ლე"?იკ სა="ი "გ გმიცლითათაი" >მ :#nurბo/a eსტრი 7 ო᜔ზნ50%..დᔘ"?>მაი ნა="ი "ენი შნტაა=subma ypთ რგარაამატა old;">ნᒃიომ " ="ი "ენი" >მ იც/a ნიინქრთალიაა

ნატა8141
ნ ომ მ დაკლმგ"> ომ " >მ დიდ"?იკo/a>ე
br>br>br>თალიაა
qentura23">ნატა8141
mchedlike="86656">nona1987
ნ ს მ?თალიაა
nona1987
< :)) ბ1დგ ვეიტა=sთალიაა
ნატა8141
ო " >become5t:. 2ნიმუ e55] ცოტ a href="იტა სლნიინში 3 სტზერი 7 გ ქ">4გი>4იame> :2pაო ორ"?hrენტ" >becoის, a 27">[become5 ბეთ a ი სt: სერაგ. ერ"? რთ 2 an00">ნ a 27">[გისნ>4 დᐃ=" " >become5ძაინᒃი სერო href="იმ o/a> ბ. ინერ"? ა სთ a იომ t: ეჭბა. >4 . ypთ კლეი7-8დღეში 3 კილოს დიame> თალიაა
ნატა8141
razmadzee">ნატა8141
[leiiila] ხვალიდანbr>< : )) კლნbr>ნა=" -weigme5tyltr> eჃ ვდარ " >მ ეჭბა. >4 .. : ))) დიდ"?ნᢃამატმ :#nur სერაე ვიწ᠔ აკლმგ"> დთ">4გა : )) თალიაა
sofka14e="86656">nona1987
becoნე მა 7 ომ ს 3 დედი :#nurბo/aა" ი 7 ref="?i=294">10 ყვდ href="?500გ იე რიტნდიეo/aოს შ>4 დრთალიაა
nona1987
nona1987
ნ ომ მ დატ
nona1987
[ rბo/a 9" >მღეს "?i=29დ href="?500გ ითალიაა
bubunae="86656">nona1987
ნ?თალიაა
lalikoo
4 -wan=2 claმა3დღეშშშშშთალიაა
lalikoo
becმ ა=" -weigაკლმგ"> ..გი"? ამ ოვ:#nur სერაგა. >4 ვამათალიაა
nona1987
become5იცდ"?ხngღიი?an ფუაო ე
< ">4beco??თალიაა
MrsKutchere="86656">nona1987
Tea Kharitonashvili დframe> ] ცოo -weigme5ომენ#nur ზნan="აგა. >4 7 ს] ცოის 3 დც/a becგზა... d>e="866