Dieta.ge
>
10 ყვ type=<89"><88">ninuca-ლ4 ᙔ: ს ᘘნი ბი<87"ლეფ <ს ᘘლბი<86">nat -ლბი<85">tika-ლბი<84">naska-ლბი<83pepo-ლბი<82">An -ლბი<81">=a=n=i=ლბი g src="i/lolor9&sort=popular ign:right;" cdecora :none" /რwhite;">បპრებრასდბი >
ut type= ᙔეა<ის > <1">[Neska] : ს " bმ, 98.550ᙔ : ყ: ვ: ს ებივ: წყ: ელბი<1">[viki777] ალის td> .პს ᕐ typბღელრ"> ს ეის ბივ: ი>>
34">[leiiila] ᮔ: Ⴣიინ ვ: წყ: ბიბი<68">[s makaridze8@gabll.com] ვ: ნეა inputს ალ ი<27"[tolia] ᙔ, ეა<27"[become55] ის ბირღვ ty: ა?>>
<27"[tolia] ა<27"[become55] ᛘნბირიი ბირღვ ty: ა?>>
<27"[become55] იტ მ: გევ: ალ,>>
<27"[tolia] : ისის მinჭალიი : ut tyი დიეტბი დიე19">ᒘნდ
მომხმარებლის სახელი: პაროლი: /lass=class="> <ის t 235 ი g src="i/lolor9&sort=dat ign:right;" cdecora :none" /რwhite;">
order=:600:7pxe="vis:8ut ty />lowN" "hparency "erue <ო r ="text-alie"> ᜘ნclass="mai"maintable"> ელბი< ბი : ᙔ > ბღა 1 ᙔtype=ეa>r>ბი ი ჩ. ᗘნᤐს 1 ᙔpe=ფ inputჭe=ში ის > ს + უიქრe= : ვ: ინ ჩ: 2 : 2 : : ut tyი იდr>2 : 2 : r>mariamir>r>r>lass="main0%" border="0" celgn=rig
᜘ნclass="mait="ht ᙔეა<ის tლბამ: :ainfont რ=>ᙔეა<ის tლბასამ: in უბი >ფორუ; font-w="vis:bold;">: nt="mai"mai"mai"maintabt ᙔეა<ის > (14):aiორ ორ ორ "m n=r0%" border="" celle"> 25.02.15 15:07
> 15> <"91088">llaskoo ბი : : ვ: ებნევ: თ მნე ი ბი>/trhod=clas>right>/lass==class=">10.11.09 21:55> 15> <"8875">pikria_5 inე ,inut tyin ,in type=სი tლბაგლin : : რნტ t !!!ლან tლბა არდუჃაას ორნ იდგალკ: t > ,inი , ინდნ១ თნᤐსთ,ვ: ორულით,Ⴣტ t᪐ type=სი ს t > > ,კ tyჃ ს t ის td: ე ,სinut ty t ><ე გერჩევ ,არბ.858108986.in/td> .959636>/trhod=clas>right>/lass==class=">09.09.09 13:16> 15> <"6700">who the fuck is ce put type= ას ბიმს ვ ty: ბი იე ნ: :( :( ას გს ევ ...................>/trhod=clas>right>/lass==class=">30.06.09 17:14> 15> <"4944">rusalka-rusalka1 ? ო tyinისი : იეშtype=თ. in ს ლხ ს მinს ევ ი>/trhod=clas>right>/lass==class=">20.10.08 22:38> 15> <"784">kunnita : : ვ: putე:D ღიპი ბი ᪐ type=სი inსთლin : ლშიჃ > ბი თუ /td> ი მ: >/trhod=clas>right>/lass==class=">20.10.08 22:33> 15> <"783">kunnita : : ვ: putე:D ღიპი ბი ᪐ type=სი inსთლin : ლშიჃ > ბი თუ /td> ი მ: >/trhod=clas>right>/lass==class=">05.10.08 01:58> 15> <"685">kimi1990 ა ty ს Ⴣბაკ > ;) 16b ის ბი 51 ᙔtype= ბი მ >/trhod=clas>right>/lass==class=">05.10.08 01:57> 15> <"684">kimi1990 :D putტბნოყვ type= tლბაც ,ჭალათ ;)>/trhod=clas>right>/lass==class=">03.10.08 19:29> 15> <"668">ekusha დწut tyin putრ.Ⴣ/tdრასგსი< ბი ის:) /tdლin : აinლ td> :):) >/trhod=clas>right>/lass==class=">30.09.08 00:28> 15> <"642">foli ტ : : inიისიია ტინ დზიინ გალხბე ას არსწut tyin ე tyა ს ემუ დ: td: ზ ty გასიტვნ!!!ისბი მ>/trhod=clas>right>/lass==class=">29.09.08 14:08> 15> <"632">ShOoOo >/trhod=clas>right>/lass==class=">28.09.08 14:03> 15> <"624">begura მinნბი>/trhod=clas>right>/lass==class=">28.09.08 10:16> 15> <"618">ShOoOo გიბი?:O tyჃინ>/trhod=clas>right>/lass==class=">27.09.08 16:14> 15> <"607">begura 5 ᙔtype=Ⴣბაკ > . t: 50 ᙔtype= ის. tyბი უinჭვ type=>/trhod=clas>right>/lass=rig